Οργανισμοί της ΕΕ: Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να καταστούν τα χημικά προϊόντα ασφαλή και βιώσιμα

Η μετάβαση προς ασφαλέστερες και πιο βιώσιμες χημικές ουσίες έχει σημειώσει πρόοδο σε ορισμένους τομείς, ενώ σε άλλους μόλις ξεκινά. Αυτό είναι το συμπέρασμα της πρώτης κοινής, πανευρωπαϊκής αξιολόγησης των παραγόντων που προκαλούν χημική ρύπανση και των επιπτώσεων αυτής. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και δημοσιεύεται σήμερα. Σύμφωνα με τη συγκριτική αξιολόγηση, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να μειωθούν οι επιπτώσεις των επιβλαβών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

by Times Newsroom

Έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των βιομηχανικών χημικών προϊόντων που ελέγχονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα προκειμένου να καταδειχθεί η ασφάλειά τους. Οι αρχές έχουν πλέον πολύ καλύτερη γνώση των επικίνδυνων ιδιοτήτων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνονται πολυάριθμες δράσεις για την ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο των κινδύνων που ενέχουν ορισμένες ομάδες ουσιών.

Σύμφωνα με την κοινή συγκεφαλαιωτική έκθεση ΕΟΠ-ECHA σχετικά με το πλαίσιο δεικτών της ΕΕ για τις χημικές ουσίες, η συνολική χρήση των πλέον επιβλαβών χημικών ουσιών (ιδίως εκείνων που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές στην αναπαραγωγή) εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τη συνολική χρήση στην αγορά χημικών ουσιών. Αυξάνονται οι πιέσεις ώστε να αποφεύγεται η χρήση των «ουσιών που προκαλούν ανησυχία» και να τηρούνται οι αρχές της «ασφάλειας και βιωσιμότητας εκ σχεδιασμού» του πλαισίου.

Πρέπει να διασφαλίσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο ότι τα καταναλωτικά προϊόντα δεν θα περιέχουν τις πλέον επιβλαβείς ουσίες, όπως για παράδειγμα χημικές ουσίες που διαταράσσουν την ενδοκρινική λειτουργία ή επηρεάζουν αρνητικά το ορμονικό σύστημα ή ουσίες που είναι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές και ενέχουν κινδύνους για τα επόμενα έτη, ακόμη και μετά την παύση της χρήσης τους.

Απαιτούνται περαιτέρω δεδομένα και πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις επιβλαβείς χημικές ουσίες και τις σχετικές επιπτώσεις. Ωστόσο, οι δείκτες δείχνουν σαφώς ότι η μετάβαση σε ασφαλή και βιώσιμα χημικά προϊόντα θα πρέπει να συνεχιστεί και μάλιστα να επιταχυνθεί.

Η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντός μας θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η πρώτη αυτή συγκριτική αξιολόγηση καταδεικνύει ότι, ενώ χρειαζόμαστε τα χημικά προϊόντα στην καθημερινή ζωή μας, πρέπει να ληφθούν επειγόντως περαιτέρω μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από τη χρήση μη ασφαλών και μη βιώσιμων ουσιών. Οι γνώσεις που παρέχονται από την έκθεση αξιολόγησης θα μας βοηθήσουν να στραφούμε σε ασφαλή και βιώσιμα χημικά προϊόντα στο μέλλον.

Leena Ylä-Mononen
Εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com