Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων για τους υποψηφίους από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.