Ο θάνατός του οφείλεται σε πολλαπλούν μυέλωμα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας.