«Το δίδαγμα της Επανάστασης του ’21 είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ενωμένοι, προχωρούμε μπροστά να γράψουμε τη δική μας Ιστορία με περισσότερη Ειρήνη, Δημοκρατία και Ευημερία».