Βαρόμετρο για την οικονομία εκτίμησε πως θα είναι η διακύμανση του πληθωρισμού διεθνώς, γιατί μπορεί να αλλάξει τη στάση των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως, σε ό,τι αφορά τα επιτόκια.