Προσηλωμένο στην αειφόρο ανάπτυξη, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται πλήρες μέρος στο δίκτυο Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

by Times Newsroom

Στο διεθνές δίκτυο Sustainable Development Solutions Network (SDSN) εντάχθηκε ως πλήρες μέλος τo Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) με στόχο την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών, την προώθηση δράσεων για την αειφόρο ανάπτυξή του, αλλά και τη συμβολή του στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Το δίκτυο SDSN λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από το 2012 και έχει περισσότερα από 600 μέλη σε όλες τις ηπείρους. Το δίκτυο ενισχύει τη συνεργασία και κινητοποιεί την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα για την προώθηση λύσεων και βέλτιστων πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη, κυρίως υπό το πρίσμα της συνεργατικής μάθησης και της ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Για την επίτευξη των στόχων του, το Δίκτυο επικεντρώνει τις δράσεις του: α) στην παροχή υποστήριξης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης β) στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μακροπρόθεσμων λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, γ) στην ενίσχυση της ποιοτικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας και δ) στην παροχή υποστήριξης προς τις κυβερνήσεις για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων και με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό του, το ΑΠΚΥ θα συμμετέχει σε επιμέρους θεματικά δίκτυα και θα διαμορφώσει διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή του με γνώμονα τους ΣΒΑ.

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή