Ησειρά βίντεο με τίτλο «Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους» παρουσιάζει στα παιδιά, μέσω της νέας ψηφιακής μας φίλης Ελενίτσας, μία σειρά αφηγήσεων σχετιζόμενων με τις Θεομητορικές γιορτές, τους βίους των αγίων, τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα αλλά και με την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο μέσα από γνωστά και άγνωστα εκθέματα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Τα βίντεο και οι προτάσεις για δραστηριότητες προς τους εκπαιδευτικούς θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μουσείου:

byzantinemuseum.gr/el/educational_programme_dept/
www.facebook.com/byzantineandchristianmuseum
byzantinemuseum.gr/el/educational_programme_dept/resources/