Σήμερα το απόγευμα και αύριο, Σάββατο, συνέρχεται η τρίτη Ολομέλεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με φυσική παρουσία, αλλά  και εξ αποστάσεως συμμετοχή, προκειμένου να συζητήσει τις συνολικά 90 συστάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα οι δύο από τις τέσσερις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, αλλά και σχετικά με εκείνες που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον.