Σκόρπια μονόφυλλα με έντονο πειραϊκό περιεχόμενο

by Times Newsroom 1
Η συλλογή μου αποτελείται από βιβλία, καταστατικά, προγράμματα, καταλόγους, προσκλήσεις, έγγραφα, μετοχές, διπλώματα, ταυτότητες, διαφημιστικά φυλλάδια, κάρτες, φωτογραφίες, κάθε λογής τεκμήρια πάνω στην δημόσια και καθημερινή ζωή των κατοίκων που με έλκυσαν να μαζέψω ώστε να ασχοληθώ με τον Πειραιά. Σας παρουσιάζω ακόμα μια ενδιαφέρουσα σειρά από αυτά έγγραφα, με την σκέψη ότι συμβάλλω στην κατανόηση της «κρατικής πιστοποίησης» του πολίτη των παλαιών καιρών σε σχέση με τις τότε καθημερινές ανάγκες του. Έχω επίσης την βεβαιότητα ότι θα χρησιμεύσουν κάποια στιγμή στους μελετητές, στους οποίους κυρίως απευθύνομαι.
*Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την παρακάτω ομολογία που βρίσκεται στην συλλογή μου:
Ομολογία δραχμών χρυσών 851 45/100 με ετήσιο τόκο 4 %. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει στον Ιωάννη Σκευοφύλακος Ορφανό οκτακόσιες πενήντα μία 45/100 χρυσές δραχμές που κατατέθηκαν στο ταμείο της για 22 χρόνια με ετήσιο τόκο 4% που θα πληρώνεται κάθε εξάμηνο. Από τις 29 Ιουλίου 1910 μέχρι 29 Ιουλίου 1932. Εν Αθήναις τη 5 Αυγούστου 1910. Όμως από ό,τι φαίνεται εξοφλήθηκε «δι’ ομολογιών δανείου» την δεκαετία του 1920.
*Κάποια ιστορικά στοιχεία για την ΔΕΗ Νέου Φαλήρου είχα δημοσιεύσει  στην ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 1998, σελ. 15 με τίτλο «Ο Κεντρικός Ατμοηλεκτρικός Σταθμός και το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο». Επίσης πρόσφατα (Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019) ανέδειξα στο blog μου λίγα προσωπικά έγγραφα του Γεωργίου Καλαντζάκη ο οποίος εργαζόταν στην τότε ΕΗΕ ως ηλεκτροτεχνίτης. Τώρα θα παρουσιάσω τρία ακόμα τεκμήρια από το αρχείο μου.
Οι αυξήσεις στην τιμή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαχρονικές, κάθε φορά ανακοινώνονται στον Τύπο ή στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Ο πελάτης όσο κι αν διαμαρτύρεται δεν έχει παρά να υποστεί την επιβάρυνση.
Στα πρώτα χρόνια όμως, όταν οι συνδρομητές ήταν περιορισμένοι οπότε και  διαχειρίσιμοι, η υπηρεσία φρόντιζε να στέλνει ιδιαίτερες επιστολές.
Η Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, Γραφείον Πειραιώς, διαβίβασε στον Γεώργιο Αναγνωστόπουλο ενημερωτική επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 282 στις 26 Αυγούστου 1916 για να τον ενημερώσει. Μεταφέρω το κείμενο στην νεοελληνική: «Η υπερτίμηση που εφαρμόστηκε από μας από 1 Φεβρουαρίου ενεστώτος έτους του παρεχόμενου σε σας ρεύματος προς φωτισμό, κατά δύο λεπτά ανά κιλοβατώρα προϋπόθετε πολύ κατώτερη της σημερινής τιμή στους γαιάνθρακες. Δυστυχώς όμως η ολοένα αυξανόμενη τιμή των γαιανθράκων, μας αναγκάζει – και αυτό για να καλυφτεί μέρος μόνο των ζημιών μας – να υπερτιμήσουμε εκ νέου το ρεύμα που σας παρέχεται κατά ένα παραπάνω λεπτό, ήτοι από 8 σε 9 λεπτά την ΚΒΩ από 1 Σεπτεμβρίου».
Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος (έναντι, εκκαθαριστικοί) έρχονται τυπωμένοι κάθε δυο μήνες στους καταναλωτές. Τελευταία λειτουργεί χωρίς χαρτί η Υπηρεσία Έκδοσης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού. Ας δούμε δυο παλιούς τέτοιους λογαριασμούς, του 1917 και του 1970.
-Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία. (Συστήματος THOMSON – HOUSTON). Εν Αθήναις. Ηλεκτρικός Σταθμός Πειραιώς. Κατάστασις Καταναλώσεως Ηλεκτρικού Ρεύματος. Μηνός Ιουλίου 1917. Υπό του κ. Αναγνωστοπούλου Α. Γ.
Οι ενδείξεις του γνώμονα: Την 1η Αυγούστου 9494. Την 1η Ιουλίου 9065. Η διαφορά είναι 429 HWH (ΚΒΩ) που αντιπροσώπευαν την κατανάλωση 51.50 δρχ. (1 HWH = 12 λεπτά, δηλαδή συνολικά 51.48 δρχ.). Λοιπές κρατήσεις: Ενοίκιο αριθμητή: 1.50. Συντήρηση λαμπτήρων πυρακτώσεως 0.60. Σύνολο 53.60. Συν 10 λεπτά χαρτόσημο, η οφειλή ανήλθε σε 53,70 δρχ.
-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. Περιφερειακή διεύθυνσις Αττικής. Ειδοποίησις. Απόδειξις. ΚΑΡΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ. Ακτή Θεμιστοκλέους 120. Ν. Καλλίπολις. Λογαριασμός καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος. Κωδικός Τ3, δηλαδή οικιακής χρήσεως. Δυο μηνών από 16.2. – 15.4.70. Περιοχή Πειραιώς. 15598 μείον 15266 = 332 ΚΒΩ. Οι 332 ΚΒΩ κόστιζαν 252, 60 δρχ. Λοιπές κρατήσεις: Ε.Ι.Ρ. 27,20 δρχ. Δημοτικά τέλη 75,00. Πάγια αποζημίωση 124,60. Χαρτόσημο 3,60. Σύνολο 483,00 δρχ. «Εισεπράχθη» στις 20 Μαΐου 1970. [Εισπράχτηκαν άλλες 12 δραχμές για μη εμπρόθεσμη εξόφληση και έναρξη διαδικασίας διακοπής του ρεύματος]
*Μονόφυλλο τιμολόγιο. Τυπώθηκε: ΤΥΠ. ΜΑΝΟΥ & ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Εν Πειραιεί τη 24 Απριλίου 1917. Ταρσόπουλος.
2 Γαλλικά 4/25 Μέτρα 10  4.60  46
μεταφορά Δρ. 2
12 ζεύγη μετεσέδες Δρ. 9.75
τραμ λεπτά 35
δια κάρβουνα μηχανής Δρ. 2
100 δράμια τυρί λεπτά 80
70 φιλ. 64Χ92 ;;;;; Δρ. 7.50
μεταφορά σιδηροδρόμου λεπτά 35
[Σφραγίδα: ΕΞΩΦΛΗΘΗ]
*Ο Δήμος Πειραιά εξέδωσε πιστοποιητικό ενός δημότη για σχολική χρήση.
Αριθ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος Πειραιώς. Τμήμα στρατολογίας. Πιστοποιεί ότι. Ο Λορέτζος Νικόλαος του Δημητρίου είναι υπήκοος Έλλην εύρηται εγγεγραμμένος εν τω εντύπω Μητρώω των αρρένων του ημετέρου Δήμου υπό τον αύξ. αριθμόν 35439 και υπό έτος γεννήσεως εννεακόσια δέκα έξ ‹1916›. Τη αιτήσει του δίδεται το παρόν συμφώνως τω άρθρω 105 του περί στρατολογίας Νόμου 3328 Διά χρήσιν σχολικήν.
Εν Πειραιεί τη 16-9-1926.
Ο ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΣ [Υπογραφή] Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και α. α. [Υπογραφή].
Σφραγίδα ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ.
Στην πίσω όψη είναι γραμμένο: Ντελινταδάκης Βασιλ. Ιωάννης. 1914. Σχολείον.
*Μονόφυλλο έγγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος του 1929.
Ο καταστηματάρχης όφειλε να την έχει αναρτήσει σε εμφανές μέρος, αυτή η άδεια μπορεί να ήταν στο πορτοφόλι του. Ήταν διπλωμένη στα οκτώ οπότε είχε φθορές. Έτσι το κόλλησαν σε λευκό χαρτί με γραμμές για γράψιμο, αυτή που λέγαμε «κόλλα διαγωνισμού». Δεν χρειαζόταν χαρτόσημο αφού γράφει: Ατελής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Οικονομική Εφορία Γ΄ Πειραιώς.
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ.
Φορολογικής τριετίας 1926 – 1927 έως 1928 – 1929.
Αύξων αριθμός. 2/1928.
Εις τον επιτηδευματίαν Γεράσιμον Πατρίκιον ασκούντα επί της οδού Πραξιτέλους αριθ. 210 το επιτήδευμα του Κτηματομεσίτου και δηλώσαντα αυτό, χορηγείται η παρούσα άδεια ασκήσεως του επιτηδεύματος τούτου εν τω ως άνω καταστήματι αυτού. [Διαγραμμένο: Δικαιούται δε και εις ανάρτησιν ξενογλώσσου επιγραφής ή διαφημιστικής αναγραφής(1)]
Εν Πειραιεί τη 9 Ιανουαρίου 1929.
Ο Οικον. Έφορος.
[Σφραγίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και υπογραφή]
*Μονόφυλλο. Κάλεσμα για υποψηφιότητα σε διοικητική θέση.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΩΝ.
Αξιότιμε Κύριε Συνάδελφε,
Συμφώνως τοις άρθροις 6, 11 και 36 του ημετέρου Καταστατικού επιθυμούντες να εκθέσητε υποψηφιότητα δι’ οίαν δήποτε Διοικητικήν θέσιν, συμπληρώσατε την συνημμένην αίτησιν υποψηφιότητος και αποστείλατε ταύτην εις το κατάστημα του Γενικού Γραμματέως κ. Ιωάννου Δρέττα μέχρι της 15ης Μαρτίου ημέραν Τρίτην και ώραν 8 ½ μ. μ.
Ημέρα Αρχαιρεσιών ωρίσθη η 20η Μαρτίου 1932.
Εν Πειραιεί τη 20η Μαρτίου 1932.
(ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ).
[Σφραγίδα με απεικόνιση της Αγίας Τριάδος]
*Μονόφυλλο. Έντυπο της Γενικής Ασφάλειας Πειραιώς που χρησιμοποιήθηκε την δεκαετία του 1930 για να επιβεβαιώνει την νομιμοφροσύνη μερίδας των πολιτών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ.
Αριθ. … Ο υπογεγραμμένος … του Τμήματος Γενικής Ασφαλείας Πειραιώς, πιστοποιώ ότι ο έναντι εικονιζόμενος … γεννηθείς το έτος 19 … εις … διαμένων εν Πειραιεί από του έτους 19 … και κατοικών ενταύθα επί της οδού … αριθ. … ως προκύπτει εκ των συγκεντρωθεισών πληροφοριών συμφώνως προς την υπ’ αριθ. 16)6)20 Μ. Γ. εγκύκλιον του Υφυπουργείου Δημοσ. Ασφαλείας δεν είναι γνωστόν ως εμφορούμενος από κομμουνιστικάς αρχάς μήτε εξεδηλώθη κατά του πολιτεύματος της χώρας. …
Το παρόν εκδίδεται τη αιτήσει του, ίνα αποσταλή εις … διά …
Εν Πειραιεί τη … 193
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
*Τρεις καρτέλες επαγγελματικής αλληλογραφίας του Γεωργίου Μαντζαβίνου στους ίδιους πελάτες του στην Μυτιλήνη.
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ. Μακράς Στοάς 18. Πειραιεύς.
Κ[ύρι]ον. Αγάλιαν και Μαστραντωνάκην. Μυτιλήνην.
Εν Πειραιεί τη 2 Δεκεμβρίου 1932.
Κ[ύρι]οι
Στερούμαι ; πολλού ειδήσεών σας. Πίτυρα χονδρά φρέσκα, καλά, δυνατόν να σας φορτώσω ιστιοφορικώς ή και ατμοπλοϊκώς με δρ. 330 εις λιμένα σας. Εν αναμονή παραγγελιών σας. Πρόθυμος. [Υπογραφή]
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ. Μακράς Στοάς 18. Πειραιεύς.
Εν Πειραιεί τη 10 Απριλίου 1933.
Κύριοι
Βεβαιώ προγενεστέραν μου 6ης τρέχοντος.
Πίτυρα. υπετιμήθησαν ακόμη περισσότερον και δυνατόν σήμερον να σας φορτώσω με τιμήν 245 ιστιοφορικώς 252 ατμοπλοϊκώς εις λιμένα σας.
Και πάλιν προκειμένου δια ποσότητα, δυνατόν να σας επιτύχω και καλυτέραν τιμήν.
Εν αναμονή παραγγελιών σας. Πρόθυμος. [Υπογραφή]
-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ. Μακράς Στοάς 18. Πειραιεύς.
Εν Πειραιεί τη 20 Απριλίου 1933.
Κύριοι
Βεβαιώ προγενεστέραν μου 18ης τρέχοντος.
Πίτυρα. χθες πλέον, εσταθεροποιήθησαν εις τας 1.50 εκ των μύλων, εις ην τιμήν και διετιμήθησαν, και οι περισσότερον ειδικοί δεν προβλέπουν πλέον άλλον εκπεσμόν. Δηλαδή στοιχίζουν εις λιμένα σας βενζινοπλοϊκώς 192 περίπου. Ήδη φροντίζω να εξεύρω έτοιμον πετρελαιοκίνητον, οπότε  αμέσως θα σας ;. Εν αναμονή παραγγελίας σας. Πρόθυμος. [Υπογραφή]
*Μονόφυλλο. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατολογικών υποχρεώσεων στο Πολεμικό Ναυτικό ενός άνδρα για πρόσληψή του σε εταιρεία. Δυο μάρτυρες βεβαιώνουν την ταυτότητά του ενώ το γνήσιο της δικής τους υπογραφής επικυρώνει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Φωτογραφία του ενδιαφερόμενου. Χαρτόσημα Ελληνικής Δημοκρατίας με σφραγίδες.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αριθ. Πιστ. 950. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ. Πιστοποιούμεν ότι ο Λιόντας Γεώργιος υιός του Μιλτιάδου κλάσεως 1926Α΄ εκ λ. Βαθέως Νομού Σάμου Α.Ν.Μ. 3578/ Α.Γ.Μ. 88735 ως εμφαίνεται εν των παρ’ ημίν μητρώων εξεπλήρωσεν απάσας τας στρατολογικάς του υποχρεώσεις εν τω Π. Ναυτικώ.
Το παρόν δίδεται τη αιτήσει του, όπως χρησιμεύση εις την Εταιρίαν Λιπασμάτων.
Εν Πειραιεί τη 14 Ιουνίου 1935.
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ [Υπογραφή] Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ [ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ/ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝ. Π. Ν. Υπογραφή]

Η σφραγίδα Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ ΤΟΥ 34ΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αν πράγματι φέρει την χειρόγραφη χρονολογία 3/11/35 θα παραπέμπει στο νόθο δημοψήφισμα του Γεωργίου Κονδύλη που κατάργησε την αβασίλευτη δημοκρατία.
Την φωτογραφία του Γεωργίου Λιόντα σφράγισε ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ.

Στην πίσω όψη βρίσκουμε χειρόγραφες βεβαιώσεις.
Βεβαίωσις
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μάρτυρες 1) Εμμανουήλ Μωραΐτης; του Περικλέους ετών 38 ετών 37 κάτοικος Κουτσουκαρίου οδός Γ. Κονδύλη ή Π. Ράλλη καπνοπώλης 2) Λογοθέτης Λεωνίδας Α;;έας ετών 40 οδός Γ. Κονδύλη ή Π. Ράλλη, παγοτατζής; βεβαιούμεν την ταυτότητα και την ; του πρόσθεν εικονιζομένου Λιόντας Γεώργιος του Μιλτιάδου κατοίκου Κουτσουκαρίου οδός Π. Ράλλη πλησίον παντοπωλείου Χατζηανέστη. Εν Κορυδαλώ τη 22/6/35
Οι μάρτυρες [Υπογραφές]

Βεβαιούται το γνήσιον των υπογραφών των μαρτύρων
Αστυν. Σταθμός Κορυδαλού [Υπογραφή, σφραγίδα]
Χαρτόσημο ΔΡ. 1 ΜΙΑΣ, σφραγίδα, με το χέρι χρονολογία 22/6/35.

*Πιστοποιητικό γεννήσεως και εγγραφή στο δημοτολόγιο του Δήμου Πειραιώς μιας δεκαπεντάχρονης για πάσα χρήση.
Αριθ. 24651
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ Η Ελένη θυγάτηρ Βασιλείου Ευγενίου είναι Ελληνίς εγγεγραμμένη εν τω Δημοτολογίω του ημετέρου Δήμου εις την στήλην της υπ’ αύξ. αριθ. 102072 και έτος γεννήσεως 1924 χίλια ενεακόσια είκοσι τέσσαρα. Τη αιτήσει της δίδεται το παρόν. Εν Πειραιεί τη 21 Απριλίου 1939.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και α.α. Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ [Υπογραφές, σφραγίδα]
Στην πίσω όψη:
ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ Βεβαιούμεν οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μάρτυρες 1) Παπαγιανόπουλος Ιωάν. του Χρήστου ετών 50 κάτοικος Πειραιώς Υψηλάντου 146 2) Ραυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργ. ετών 27 κάτοικος Πειραιώς Φίλωνος; 16 ότι ο εν τη προ φωτογραφία εικονιζόμενος είναι η Ευγενίου Ελένη θυγάτηρ Βασ. κάτοικος Πειραιώς Καραΐσκου 73. Εν Πειραιεί τη 22 Απριλίου 1939.
Οι Μάρτυρες [Υπογραφές] ΕΘΕΩΡΗΘΗ δια το γνήσιον της υπογραφής των Μαρτύρων. [Χαρτόσημο τριών δραχμών, σφραγίδα Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, υπογραφή και προσωπική σφραγίδα ″Βαλσάμης Ε. Παυλόπουλος Υπαστυνόμος Α΄.″]
Το Τζάνειο Νοσοκομείο βεβαιώνει την καλή υγεία του κοριτσιού:
Τζάν. Νοσοκομείον
Εξετασθείσα Παθολογικώς
ευρέθη υγιής ο ιατρός [Υπογραφή]
24.4.39

Τζάνειον Νοσοκομείον
Εξετασθείσα Οφθ/κώς
δεν πάσχει εκ μεταδοτικού
νοσήματος.
{Υπογραφή]

Σχετικά Άρθρα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή