«Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του αυτήν την ενεργειακή κρίση. Γι’ αυτό και η ελληνική κυβέρνηση ζητά σταθερά από όλα τα όργανά της Ένωσης τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα διαθέσει τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ για το 2022 προκειμένου να στηριχθούν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις».