Στο βαθύ κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) βρίσκεται μέρος της χώρας. Επιδείνωση της κατάστασης παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.