Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στεργίου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η ζωή μας βρίσκει τους ρυθμούς της», επισκέφθηκε τον δήμο Πεντέλης, όπου σχεδιάζεται η αξιοποίηση εμβληματικών για την ευρύτερη περιοχή χώρων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.