Η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λίγο μετά την άφιξή του στην Κορσική ήταν με τον δήμαρχο της κοινότητας Cargese, Francois Garidacci και τις ελληνικής καταγωγής Marie-Louise Zanettacci και Emmanuelle Frimigacci-Peroni.