Τι λέει ο πρόεδρος της Εθνικής Ειδικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Συνολάκης για την κλιματική αλλαγή, τις συνέπειες και τις λύσεις που υπάρχουν για να περιοριστεί το φαινόμενο.