Η εφημερίδα αναφέρει ότι στο μεγαλύτερο μέρος εντοπίζονται αυτολεξεί αποσπάσματα από προγενέστερα διδακτορικά εννέα άλλων επιστημόνων χωρίς παραπομπές.