Η φήμη της Βενετίας ως ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια του έρωτα είναι διάσπαρτη στον κόσμο.