Στο πρωτόγνωρο και δύσκολο  πρόβλημα της πανδημίας, η χώρα μας, μπορεί να διδαχθεί από  άλλες που έχουν “εκπαιδευθεί” σε παρόμοιες καταστάσεις…