Το τελευταίο που επιθυμούν μουσεία και αίθουσες τέχνης είναι να αγγίζουν οι επισκέπτες τα εκθέματα. Ωστόσο, στην έκθεση «This Living Hand» ο επιμελητής Edmund de Waal προσκαλεί τους φιλότεχνους να αγγίξουν τα γλυπτά του Henry Moore, ο οποίος εμφατικά πίστευε στη σημασία της απτής εμπειρίας για την απόλαυση ενός έργου τέχνης.