Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, το τρίμηνο που άρχισαν να εφαρμόζονται ευρέως από τα κράτη μέλη τα μέτρα περιορισμού του COVID-19, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,9%, μειωμένο από 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο και από 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.