Το υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάρτισε ένα τριετές προσχέδιο δράσης, για την ανάπτυξη του τομέα της κυβερνοασφάλειας.