Άσκησε μάλιστα κριτική στους δημάρχους εκείνους που παίρνουν ως συμβασιούχους ορισμένου χρόνου -για να καλύψουν μία έκτακτη και πρόσκαιρη ανάγκη- αυτούς που εκείνοι νομίζουν, και εν συνεχεία να παρατείνουν αυτούς που έχουν επιλέξει με το δικό τους κριτήριο. Και ακολούθως, “να πηγαίνουν συμπαικτικά στα δικαστήρια και να συνομολογούν οι Δήμοι, ότι αυτός που τους προσέλαβε με μία διαδικασία εκτός ΑΣΕΠ, καλύπτουν τώρα, όχι αυτό που λέει ο νόμος, μία έκτακτη ανάγκη και μία σύμβαση ορισμένου χρόνου για να καλυφθεί κάτι συγκεκριμένο, αλλά πάγιες και διαρκείς”.