Υπεγράφη από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο  απόφαση για την πρόσληψη 800 Συνοριακών Φυλάκων, στην Ελληνική Αστυνομία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.