Υποχρεωτικό rapid test άφιξης για όλους τους επιβάτες από Η.Α.Ε και Βρετανία απαιτείται από σήμερα 22 Φεβρουαρίου έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί με νέα συμπληρωματική NOTAM που εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.