Η γέφυρα στην κοιλάδα Ραμέντε ήταν βάρους 17.000 τόνων και χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για την κατεδάφισή της.