Μάλιστα παρουσιάζει αυτή τη συμπεριφορά, ενώ έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών για απειλή.