Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με ανακοίνωση της Πρυτανείας, ενώνει τη φωνή του με τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην έκφραση αλληλεγγύης στην ακαδημαϊκή κοινότητα, συναδέλφους και φοιτητές, στην Ουκρανία και για την ανάγκη αποκατάστασης της ειρήνης.