«Ρομποταξί» χωρίς οδηγό άρχισαν να λειτουργούν στο Πεκίνο, με τον τεχνολογικό γίγαντα Baidu να εγκαινιάζει τα νέα οχήματα την Τρίτη.