Συγκεκριμένα στη διυπουργική σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής: