Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι το νομοσχέδιο για την παράτυπη μετανάστευση που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση της Βρετανίας ισοδυναμεί με «το τέλος του δικαιώματος στο άσυλο» και κάλεσαν το Λονδίνο να υιοθετήσει «πιο ανθρωπιστικές» λύσεις.