Τι γνωρίζουμε στ’ αλήθεια για αυτή τη χώρα, για αυτόν τον λαό, για τη θέση της στην περιοχή μας και στον κόσμο γενικότερα;