Οι διαχρονικές αξίες που αντανακλώνται στα κλασικά κείμενα και η χρησιμότητα της διδασκαλίας και πιστοποίησης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σήμερα, την εποχή της τεχνολογίας και των θετικών σπουδών, αναδεικνύονται σε μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από τη LanguageCert, θυγατρική του ομίλου PeopleCert, στο πλαίσιο του 7oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.