Η πρώτη επίσημη εμφάνισή της στα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας ίσως αποκαλύπτει, σύμφωνα με αναλυτές, τα σχέδια διαδοχής της τελευταίας οικογενειακής δυναστείας του Ψυχρού Πολέμου.