Τα προθήματα ρόνα (ronna) και κουέτα (quetta) για τα πολύ μεγάλα μεγέθη, καθώς επίσης ρόντο (ronto) και κουέκτο (quecto) για τα πολύ μικρά, έρχονται να προστεθούν στο επίσημο μετρικό σύστημα.