Η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη θέση σχετικά με την επανέναρξη της λειτουργίας του αγωγού Nord Stream 1, μετά την ετήσια συντήρησή του. Ο αγωγός, μεταφέρει ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου που αντιστοιχούν στο 1/3 των συνολικών εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. “Είμαστε στη διαδικασία επανέναρξης της μεταφοράς φυσικού αερίου. Μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες προκειμένου να καλυφθεί ο μεταφορικός όγκος” του αγωγού, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρίας στο Reuters.