Αιτία αυτής της απόφασης ο καινούριος νόμος που προβλέπει ποινές κάθειρξης στην περίπτωση που μεταδίδονται «ψευδείς πληροφορίες για τον στρατό».