Αρχαία χειρόγραφα, παμπάλαιες εικόνες και χειροτεχνίες… Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) δημοσίευσε σήμερα μια “Κόκκινη λίστα έκτακτης ανάγκης των πολιτιστικών αντικειμένων που κινδυνεύουν” στην Ουκρανία, για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης που “έχει αυξηθεί με τη ρωσική εισβολή”.