Ο διάσημος γάτος από την Ουκρανία, που έγινε πρόσφυγας μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.