Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ: «Υλοποιώντας το σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών σωφρονισμού, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ηπείρου χωρητικότητας 600 θέσεων, σε έκταση 100,193 στρ., που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Κόντσικας, της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου και έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από τον δήμο Ιωαννιτών. Η έκταση εντάσσεται σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000, που χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα».