Στην οδό της ψηφιοποίησης εισέρχονται τα ελληνικά νοσοκομεία

Τα ελληνικά νοσοκομεία εκσυγχρονίζονται, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά και να ενισχύσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα

by Times Newsroom

Τα ελληνικά νοσοκομεία εκσυγχρονίζονται, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικά και να ενισχύσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα. Μετά τον διαγωνισμό για την διασύνδεσή τους στο δίκτυο ΕΔΕΤ, εγκρίθηκε νέος διαγωνισμός για εγκατάσταση νέων σημείων Wi-Fi σε νοσοκομειακές μονάδες για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο, προϋπολογισμού €2,391 εκατ., περιλαμβάνεται στην Πράξη “Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας”.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού (hardware, λογισμικού και αδειών) WiFi και μεταγωγέων πρόσβασης σε Νοσοκομειακές Μονάδες. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού για διάστημα πέντε ετών.

Φορέας χρηματοδότησης του διαγωνισμού είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023 της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με σχετική πίστωση. Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο έχει  ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”. Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η δε διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ένα μήνα πριν, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε προχωρήσει στη διενέργεια Διαγωνισμού  για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ/GRNET).

Με το έργο, το Υπουργείο επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα των νοσοκομείων με συνδέσεις 1-10 Gbps, που θα τους επιτρέψει να γίνουν ανταγωνιστικά και να αναπτύξουν ερευνητικό έργο.

Στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

– Στοχευμένη αναβάθμιση των τοπικών δικτύων των νοσοκομείων,

– Προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 5.000 σύγχρονων access points στα επιλέξιμα νοσοκομεία για την εξασφάλιση της καθολικής ασύρματης κάλυψης Wi-Fi σε όλους τους χώρους των επιλέξιμων νοσοκομείων,

– Εκσυγχρονισμός και επέκταση εφεδρικής αποθήκευσης των δεδομένων που παράγουν οι απεικονιστικές συσκευές των επιλέξιμων νοσοκομείων στο Κέντρο Δεδομένων για την Υγεία,

– Ανάπτυξη και εγκατάσταση υποδομών για τη διάθεση εικονικών υποδομών σε όλα τα επιλέξιμα νοσοκομεία,

– Διασύνδεση των ιδιωτικών νοσοκομείων με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου (με ίδιες δαπάνες) για την διαλειτουργικότητα των εφαρμογών τους και για την πληρέστερη πρόσβαση στα δεδομένα των οικείων ασθενών,

– Δημιουργία καταλόγων χρηστών για το προσωπικό των επιλέξιμων νοσοκομείων και ενσωμάτωσή τους στην ομοσπονδία Ταυτοποίησης & Εξουσιοδότησης ΕΔΕΤ και

– Πρόσβαση του επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων στην υπηρεσία διαδανεισμού ιατρικών άρθρων ΔΙΑΔΟΣΙΣ (diadosis.grnet.gr).

 

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies. Aποδοχή