Η Μόσχα άρχισε την διαδικασία αυτή στρατολόγησης στην αρχή του έτους, αναφέρουν οι αναλυτές στην ημερήσια ενημέρωσή τους για το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.