Μπορεί η ΕΕ να επέβαλε τις πιο σκληρές κυρώσεις της στο ρωσικό αργό πετρέλαιο αλλά οι ναυλωτές και τα διυλιστήρια εξακολουθούν να διοχετεύουν το πετρέλαιο στην αγορά κρύβοντας την προέλευσή του, φτάνοντας ακόμα και στις ΗΠΑ.