Υψώνουμε ψηλά την Ελληνική Σημαία μας για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.