Ο ίδιος διευκρινίζει τις πολιτικές του απόψεις και εξηγεί τους λόγους της συμπόρευσής του με την «Εθνική Δημιουργία», τον Θάνο Τζήμερο και τον Φαήλο Κρανιδιώτη.