Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα JobsLink για την εύρεση και διατήρηση εργασίας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Asperger με χρηματοδότηση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» της οποίας προεδρεύει η Γιάννα Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη.