Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας και υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ στη Β΄ Πειραιά Σωτήρης Πουλικόγιαννης, και υποψήφιοι βουλευτές Πειραιά του κόμματος.