Όπως γράφει η εφημερίδα, η ισχύς του απερχόμενου προέδρου βασίζεται στο ότι έχει υπό τον έλεγχό του τα μέσα ενημέρωσης, τον κρατικό μηχανισμό και στο ότι στηρίζεται, επίσης, σε μια θρησκευτική βάση που του είναι απόλυτα πιστή.