Οι δήμοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να υποβάλουν τα σχέδιά τους στο υπουργείο και όλο το σχέδιο θα επιτηρεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.