Η δημογραφική παρακμή είναι «συνεχής τάση από τα χρόνια του 1990, οφειλόμενη κυρίως στη μετανάστευση», σύμφωνα με την εκτίμηση του INSTAT.

Πριν από τα χρόνια του 1990 και την πτώση του σοσιαλιστικού καθεστώτος του Εμβέρ Χότζα, από τα πιο ερμητικά κλειστά στον κόσμο, η Αλβανία κατέγραφε συνεχή δημογραφική ανάπτυξη.

Την περίοδο που ακολούθησε όμως, που σημαδεύτηκε από οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου το 1997, την πτώση της γεννητικότητας και τη μαζική μετανάστευση, κι ως και σήμερα, η Αλβανία βλέπει να φεύγουν κατά μέσον όρο 50.000 άνθρωποι σε ετήσια βάση, κατά τους αριθμούς του INSTAT.

Για πρώτη φορά, σε αυτή την απογραφή επιτράπηκε στους κατοίκους να δηλώσουν τη βουλγαρική ή τη βοσνιακή καταγωγή τους, πέρα από τις προϋπάρχουσες κατηγορίες (Έλληνες, Αιγύπτιοι, Ρομά κ.λπ.). Έτσι, 7.057 δήλωσαν Βούλγαροι και άλλοι 2.963 Βόσνιοι.

Η απογραφή του 2023 ήταν η 12η των τελευταίων 100 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ