Ο διάλογος του πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.