Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όμως και για έναν ακόμη λόγο. Οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές απολαύουν κατά τον νόμο την ευρωβουλευτική τους ασυλία και των προβλεπόμενων προνομίων, ακόμη και πριν αναλάβουν τυπικά τα καθήκοντά τους. Αυτό όμως ισχύει εντός των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μπελέρης όμως βρίσκεται έγκλειστος στην Αλβανία, ήτοι σε χώρα εκτός Ε.Ε. οπότε δεν μπορεί να έχει το συγκεκριμένο προνόμιο. Οπότε δεν αποκλείεται έως τον ερχόμενο Οκτώβριο που προβλέπεται η αποφυλάκισή του, η έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο να παραμείνει κενή.